Over Ons

NatuurOntdekkers is in 2013 gestart met het organiseren van zomerkampen voor kinderen van 8 tot en met 13 jaar, met als thema's natuurbeleving en natuureducatie. NatuurOntdekkers kan hiermee gezien worden als de opvolger van Wildzoekers, een initiatief van Vogelbescherming Nederland en Stichting Natuurmonumenten en heeft grotendeels dezelfde groep enthousiaste vrijwilligers en een vergelijkbare doelstelling.

De doelstelling van NatuurOntdekkers is, om groene activiteiten (dagactiviteiten, weekenden, zomerkampen) te organiseren voor kinderen. Uiteraard staat de natuur hierbij centraal, maar het aanbod is ook aangepast op de doelgroep. Bij de jongere doelgroep (8 t/m 10) is het spelelement belangrijker en wordt gefocust op natuurbeleving. De oudere kinderen (11 t/m 13) worden meer uitgedaagd met verschillende vormen van natuureducatie, zoals het vangen en op naam brengen van muizen of insecten.

NatuurOntdekkers draait geheel zonder winstoogmerk. Vrijwilligers verzetten samen veel werk, zonder dat zij hiervoor een vergoeding ontvangen. Een donatie die ons in staat stelt dit mooie en belangrijke werk te kunnen blijven doen, is dan ook zeer welkom.

Bestanden